1. Stappen voor het sluiten van een online-contract* (in het Frans)

Het sluiten van de koopovereenkomst gebeurt op een duidelijke en expliciete manier tijdens het hele traject. Het respecteert de wettelijke wetten en is uitsluitend in het Frans.

 De bestelling gebeurt in verschillende stappen volgens een zeer nauwkeurige "bestelprocedure" die u hieronder kunt vinden.

 U selecteert de gewenste producten en vult uw mandje. U geeft de plaats van levering aan en vult vervolgens uw persoonlijke gegevens in. Wanneer u besluit de betaling uit te voeren, verschijnt er een verklaring waarmee u eventuele fouten kunt opsporen en corrigeren voordat u uw bestelling plaatst. Aan het einde van uw shopping krijgt u ook een eindoverzicht (overzichtsscherm) met de totale prijs van de producten, de leverings- en transportkosten en heeft u de mogelijkheid om uw bestelling definitief te aanvaarden. U kruist het vakje voor: "Ik heb de informatie over de AVG en de verwerking van mijn persoonsgegevens zoals uiteengezet in het privacybeleid gelezen en begrepen en ik accepteer deze. U doet dan een betalingsverzoek. U kunt betalen met Bancontact, Visa, American Express, overschrijving en maestro. Wanneer u uw betaling bevestigt, ontvangt u automatisch een orderbevestiging van Fuchs & Gov met alle informatie over uw bestelling.

 

2. betalingswijzen

Betaling is onmiddellijk vereist om een bestelling te plaatsen. Bestellingen worden pas verwerkt als de betaling is ontvangen. Wij accepteren betaling via de volgende methoden: Bancontact, Visa, American Express, overschrijving en maestro.  Alle transacties op Fuchs & Go zijn beveiligd. Dit wordt aangegeven door het kleine hangslotje op uw navigatiebalk.

 

3.overdracht van eigendom en risico

 Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, levert het bedrijf de goederen door het fysieke bezit ervan uiterlijk 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst aan de consument over te dragen. De verzending van goederen geschiedt op risico van de vennootschap, wanneer het vervoer wordt uitgevoerd door een door de vennootschap aangewezen vervoerder. Voor overeenkomsten waarbij het bedrijf de goederen naar de consument stuurt, gaat het risico van verlies en beschadiging van de goederen dus over op de consument:

 - Wanneer de consument - of een door de consument aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder - de goederen fysiek in ontvangst neemt.

 - Bij de levering van de goederen

4. Herroepingsrecht

GESTANDAARDISEERDE INFORMATIE OVER HERROEPING

 Herroepingsrecht -

 U heeft het recht dit contract zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van levering. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons per e-mail op de hoogte brengen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Voor de inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het dat u uw kennisgeving van herroeping verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Wij behouden ons het recht voor om gepersonaliseerde producten niet te retourneren.

 

1. Effecten van ontwenning

 Indien u dit contract herroept, zullen wij alle van u ontvangen betalingen, exclusief leveringskosten (tenzij wij ons vergissen), onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop wij van uw beslissing om dit contract te herroepen op de hoogte zijn gesteld, terugbetalen. Wij zullen de terugbetaling uitvoeren via dezelfde betalingsmethode die u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt.

 

2. Instructies voor het invullen van de informatie

 Wanneer u, of een door u aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt. Vul uw naam, geografisch adres en, indien beschikbaar, uw telefoonnummer en e-mailadres in. U kunt ook het modelformulier voor herroeping op onze website invullen en indienen. Als u van deze optie gebruik maakt, sturen wij u onverwijld per e-mail een ontvangstbevestiging van de herroeping. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat u ons op de hoogte heeft gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, via dezelfde leveringswijze of naar een relaispunt van uw keuze terug te zenden. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

 Indien het gebrek of de fout door ons is veroorzaakt, zullen wij de goederen op eigen kosten herstellen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van de goederen vast te stellen.

 

Download het herroepingsformulier

 5 Wettelijke garantie en eventuele commerciële garantie*.

 

De wet op de consumentenbescherming voorziet in een wettelijke garantie van 2 jaar voor elke verkoop van consumptiegoederen, deze garantie vindt plaats bij de levering van de goederen. De wet bepaalt uitdrukkelijk dat elk beding in strijd met deze garantie nietig is. Naast de wettelijke garantie kan een verkoper een commerciële garantie verlenen, die facultatief is. Deze garantie valt onder Richtlijn 1999/44/EG en moet aangeven dat de koper ook over de wettelijke garantie beschikt en dat hij deze aanvult. Zij moet duidelijk en begrijpelijk zijn en absoluut bepaalde verplichte gegevens bevatten, zoals de duur, de inhoud, het geografische toepassingsgebied en de naam en het adres van degene die de garantie aanbiedt. Bij verkoop in het buitenland moet de handelsgarantie worden opgesteld in de verschillende talen van de landen waar de producten zullen worden verkocht. Indien de handelsgarantie niet wordt verleend en de termijn van twee jaar van de wettelijke garantie is verstreken, geldt de regeling van de garantie voor verborgen gebreken. De bewijslast rust op de koper om aan te tonen dat er bij de levering van de goederen sprake was van een verborgen gebrek.

 

6. Klachten en geschillen

Voor eventuele klachten kan de klant rechtstreeks contact opnemen met de klantenservice.

 Fuchs & Gov klantenservice

 Adres :

 Tel :

 E-mail :

 Alle geschillen zijn onderworpen aan het Belgische recht. Als u ondanks onze inspanningen niet tevreden bent, kunt u ook contact opnemen met het online ODR-platform van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/odr.

  

 

 7. RUILBELEID

Onze klanten hebben een herroepingstermijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van hun bestelling om het product terug te sturen voor omruiling of terugbetaling zonder boete, behalve voor de kosten van terugzending. Dit herroepingsrecht geldt echter niet voor de verkoop van gepersonaliseerde producten. Geen enkel gepersonaliseerd artikel kan worden terugbetaald of geruild, tenzij er sprake is van een fabricagefout of een fout van onze kant. In dit geval kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@fuchs-gov.com om een omruiling of terugbetaling van het betreffende product te verkrijgen. U kunt het horloge terugsturen (op uw kosten), in een DHL relaispunt.

 

Het is absoluut noodzakelijk dat u de factuur en het retourformulier met de volgende gegevens meestuurt

 

- uw voor- en achternaam

 

- een e-mailadres waarop u gemakkelijk te bereiken bent

 

- De referentie van de bestelling

 

- reden

 

Dit formulier moet worden afgedrukt. Het horloge moet in de originele verpakking worden teruggestuurd. De terugbetaling zal gebeuren op de betalingswijze i